medrick logo

درباره ی بازرگانی مدریک

سنگ بنای مدریک در اسفندماه سال ۱۳۹۱ توسط مدیر و موسس شرکت، بابک چهرازی نیا، با ثبت شرکت “فناوری اطلاعات مدریک رایان میامی” با شماره ثبت : ۳۷۰۳۹ و شماره حقوقی ملی : ۱۰۵۳۰۴۰۴۶۶۲ در اداره ی  ثبت شرکت های شیراز بنا نهاده شد.

در ابتدا فعالیت های شرکت مدریک حول زمینه های طراحی سایت، و طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری کوچک و متوسط شکل گرفت و تا چندین سال این روند ادامه داشت.

سپس با توجه به پتانسیل بازار و ارتباطات مدیران شرکت فعالیت های مدریک به سمت خرید و فروش و تامین کالا رفت و اهم فعالیت های شرکت رنگ و بوی تجاری به خود گرفت .

در خرداد ماه سال ۱۳۹۳  نام شرکت از “فناوری اطلاعات مدریک رایان میامی” به “بازرگانی مدریک رایان میامی” تغییر می کند و ساختار کسب ثروت مدریک دستخوش تغییرات بسیار می گردد .

اولین زیر مجموعه ی مدریک “شرکت پخش مدریک” با هدف بازاریابی و توزیع محصولات عمدتا غذایی در جنوب کشور از اواسط سال ۹۴ پا به عرصه ی تجارت می گذارد.

با گذشت زمان مجموعه های جدید که هر کدام به سان فرزندی برای مدریک هستند یکی پس از دیگری خلق و پا به دنیای تجارت گذاشتند و این حرکت مستمر تا به امروز ادامه داشته و تا فتح قله های رفیع موفقیت ، خستگی ناپذیر در این مسیر قدم بر میداریم تا با هر سرویس از زیرمجموعه های مدریک، خدمتی جدید به جامعه ارائه دهیم و دنیایی زیباتر را با هم بسازیم.